Naše domy


Interiér sklo dům v přízemí Hra světla. Duch svobody

Probouzíte se a uléháte ke spánku a nepociťujete žádná omezení! Dům KAGER vytváří dojem jednoty vnějšího a vnitřního světa. Velké prosklené povrchy našich staveb umožňují získat pocit splynutí s přírodou a neexistence hranic mezi vnitřním a vnějším obytným prostředím. Světlo zaplavuje interiér a vytváří dojem přepychu a svobody.

Interiér v prvním patře skleněného domu KagerJednoduchost je nevyšší formou vytříbenosti. Leonardo da Vinci

Stavby KAGER jsou minimalistické, elegantní, obdivuhodně prosté, vždy ale osobité. Mají neobyčejně prosvětlené prostory a představují obydlí, ve kterém si vychutnáváte každý okamžik. KAGER je synonymem kvality, integrity a osobitosti. Využitím kompozice dřeva a skla pro Vás tvoříme opravdová umělecká díla!

Sluneční architektura dům KAGERSluneční architektura budovy KAGER

Zásadou každé budovy KAGER je maximální energetická úspornost a ekologičnost, využití všech energetických zdrojů včetně pasivní sluneční energie. Proto jsou velké průhledné dřevěné a skleněné konstrukce umístěny ve směru na jih a západ pro nejlepší zachycení sluneční energie. A naopak na severní straně jsou okenní konstrukce menších rozměrů. Díky tomu váš dům sám «zachycuje teplo», minimálně ho ztrácí a tím se značně snižují náklady na otop.

Funkční plány organizace prostoru s libovolnou dispozicí místností

Funkční plány organizace prostoru s libovolnou dispozicí místností

Technologie výstavby hrázděných staveb umožňuje vytvoření jednoduchých, flexibilních a inovačních prostorových plánů s volným umístěním místností pro každého zákazníka. Takový systém dává příležitost postavit dům, který bude ztělesňovat vaše požadavky a bude odrážet vaše představy. Společně s Vámi vytváříme dům, jenž bude obsahovat částečku Vaší duše.

CZ
EN
РУ